Pektus Ekskavatum Ameliyatının İstenmeyen Yan Etkileri

nuss-ameliyati-04

Pektus Ekskavatum (Kunduracı göğsü) için yapılan minimal invazif ameliyatın  sonuçlarını araştıran birkaç klinik çalışma vardır. Bu raporlarda hasta ve ailesinin memnuniyeti çok iyi bulunmuştur ve mükemmel ve iyi sonuç oranları %93 ve %96 olarak bildirilmiştir.

Diğer taraftan birçok merkezin katıldığı bir çalışmada MIRPE (minimal invaziv cerrahi düzeltme ameliyatı) olan 25 hastada %20 komplikasyon oranı verilmiştir.

Bunların içinde tekrar kısa bir ameliyat gerektiren yerleştirilen metal barın (lorenz barı) yer değiştirmesi (%2.5 – %9.5) verilmektedir. Bu metal barın yer değiştirmesi, kendini 90′ rotasyon (dönme), 180′ rotasyon veya yana yer değiştirme şeklinde gösterir.Gençler’de bu metal barın yer değiştirmesi komplikasyonu daha sıktır ve bunun nedeni olarak büyük göğüs kafesinin yaptığı basınç ve rijit yani sert göğüs kafesi gösterilmiştir.

Bugün bu metal barın yer değiştirmesi durumu barın yeni sabitleme tekniklerine bağlı olarak daha az görülmektedir (%2.5).

MIRPE ameliyatının kabul edilip yaygınlaşması 1997’den beri giderek artmaktadır.

Bu minimal invaziv düzeltme ameliyatının avantajları;

 • Büyük ameliyat kesisi gerektirmez,
 • Pektoral kasların flap hazırlığına gerek yoktur,
 • Kıkırdak kaburgaları kesmeye gerek yoktur,
 • İman tahtasını kesmeye gerek yoktur.

Diğer avantajları şöyledir;

 • Ameliyat süresi çok daha kısadır,
 • Kan kaybı çok azdır,
 • Göğüs kafesinin stabilitesi ve gücü baskılanmadığı için hastalar full aktivitelerine daha kısa sürede dönerler.

Bu tekniğin basitliği ve kolay uygulanabilirliği ve iyi sonuçları nedeniyle MIRPE ameliyatı, birçok göğüs ve çocuk cerrahı tarafından sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

İlk MIRPE (minimal Pektus ekskavatum düzeltme ameliyatı) ameliyatından sonra lorenz barı 4 defa değişikliğe uğramıştır ve artık en derin Pektus ekskavatum olgularında bile dayanabilecek güçtedir.

İlk vakalardaki iyi olmayan sonuçlar barın yumuşak olmasına, çok geç çekilmesine veya doğru tespit edilmemesine bağlıydı.

Tecrübe göstermiştir ki metal barın doğru tespit edilmesi (göğüs duvarının her iki yan yüzünde ve 3. Tespit noktası) barın yer değiştirmesi riskini en aza indirmektedir.

İlginç olan metal barın yer değiştirmesi yan etkisi en fazla genç hastalarda görülmesidir (3 – 12 yaş). İlk dönemlerde ameliyat daha çok bu yaş grubuna uygulanmaktaydı; günümüzde 40’lı yaşlarında hastalarımıza da çok yüksek başarı oranlarıyla MIRPE lorenz bar yerleştirme ameliyatı uygulanmaktadır.

“Yan tespit tekniğinin” yanında “3. Nokta tespiti” uygulanan hastalarda başarı oranı artık oldukça yüksektir ve hasta memnuniyeti ileri düzeydedir.

Bu yüksek başarı oranlarının elde edilmesi MIRPE tekniğinin (Nuss ameliyatı) artık daha yaşlı hastalarda da (40’lı yaş grubu) uygulanmasına imkan tanımıştır.

Günümüzde başarı oranları artık çok yüksektir ve Nuss ameliyatı çok yaygın uygulanmaktadır. Komplikasyon oranları oldukça düşüktür.

Dahası, MIRPE (Nuss ameliyatı) tekniğinde endoskopik / torakoskopik (kamera) işleminin eklenmesi cerrahın barı görerek yerleştirmesine ve kalp veya damar yaralanması risklerinin en aza indirilmesine yaramıştır. Bu çok sevindirici bir gelişmedir.

MIRPE ameliyatının açık yapılan cerrahiye göre önemli bir üstünlüğü de korkulan ve istenmeyen bir yan etki olan “göğüs kafesinin sıkışması/daralması” (torasik konstriksiyon) durumunun görülmemesidir. Göğüs kafesinin konstriksiyonu (daralması) açık ve geniş yapılan Pektus ekskavatum ameliyatı uygulanan birkaç hastada bildirilmiştir; Açıkcası, “kemik büyüme merkezleri” etkilenmekte solunum işini “kısıtlayacak” şekilde göğüs duvarının büyümesinde sınırlanma olmaktadır. Bu hastaların ciddi şikayetleri vardır ve koşu oyunlarına katılmaları çok zordur.

FVC (zorlu Hayati kapasite) ve FEV1 (zorlu 1. Saniye nefes verme kapasitesi) normal değerlerin %50 altına düşmüştür. MIRPE (Nuss ameliyatı) işleminde hiçbir kaburga veya kıkırdak doku kesilmediği için bu gibi yan etkiler (göğüs kafesinin daralması) görülmemektedir.

Kıkırdak ve kemik yapılar yeniden şekillendirildiği (remodeling) için “solunum fonksiyonları” daha fazla iyileşmekte ve göğüs kafesinin esnekliği (fleksibilitesi) artmaktadır.

MIRPE ameliyatının açık cerrahiye göre ciddi avantajları vardır:

 • Daha kısa ameliyat süresi (45-60 dk); açık cerrahide (modifiye Ravitch ameliyatı) bazen 4-5 saat sürebilmektedir.
 • Açık cerrahide olduğu gibi göğüs duvarının stabilitesi ve gücü baskılanmamaktadır.
 • Ameliyat izi çok azdır.
 • Hastane yatış süresi daha kısadır.

Pektus ekskavatum (Kunduracı Göğsü) Cerrahinin ölümcül komplikasyonları;

MIRPE (Nuss ameliyatı) işleminde “kalp yaralanması” dışında (oldukça nadirdir hele endoskopik kamera kullanımına başlandıktan sonra görülmemiştir) ölümcül bir yaralanma ya da komplikasyon bildirilmemiştir.

PAYLAŞ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Son Yazılar

YouTube