Laboratuvar ve görüntüleme (Pektus Ekskavatum - Kunduracı Göğsü)

Yrd. Doç. Dr. Erkan Yıldırım tarafından yazıldı..

Pektus Ekskavatum / Kunduracı Göğsü'nde Laboratuvar ve görüntüleme

Laboratuvar Çalışmaları

Pektus ekskavatumlu hastalar için özel bir laboratuvar çalışması yoktur. Çocukların büyük çoğunluğu genellikle sağlıklıdır.

Görüntüleme Çalışmaları

Pektus ekskavatumu olan her hastada ilk değerlendirme için görüntülü çalışmalar çok önemlidir.

Pektus Ekskavatum / Kunduracı Göğsü'nde Radyoloji

Genellikle her hastanın ilk önce iki yönlü röntgeni (ön- arka ve yan grafiler) çekilir. Bu, bize göğüs kafesi içinde başka bir problem var mı, akciğer baskısının ne kadar olduğu ve kalpte bir yer değiştirme var mı gibi bilgiler verir.

 

Düz akciğer grafileri, iman tahtasının omurgaya göre ne kadar içeriye çöktüğü konusunda iyi fikir verir. Ancak, etkilenen kıkırdak kaburgaların görünümü hakkında radyolojik olarak düz grafilerde görülmediği için iyi fikir vermez.

Ek olarak, düz akciğer röntgenleri Pektus ekskavatum ile birlikte sık görülen skolyoz (omurganın yan eğriliği) hakkında da iyi fikir verir. Pektus ekskavatumlu her hastada göğüs röntgeni çektirmek şart değildir.

Pektus Ekskavatum / Kunduracı Göğsü'nde Göğüs kafesi BT'si (bilgisayarlı tomografi)

"Haller İndeksi"'ni tespit etmek için Bilgisayarlı Tomografi oldukça iyidir. Haller index, göğüs kafesinin yan çapının uzunluğunun ön-arka çapına oranı ile bulunur. Haller indexi "3.2'" den YÜKSEK ise bu " ciddi bir Pektus ekskavatum olduğunu ve "ameliyat" gerektiğini gösterir**.

Düz akciğer grafileri ile de kabaca ön- arka ve yan çaplar ölçülerek hesaplama yapılabilir, ancak Bilgisayarlı Tomografi kadar doğru sonuç vermez.

Pektus ekskavatumu olan hastalarda Bilgisayarlı Tomografi pectus excavatum'da sık görülen "asimetriyi" tanımlama da çok yardımcıdır. Açıkça kalpte varsa eğer hem yer değiştirmeyi hem de dönmeyi gösterir.

Son çalışmalar Pektus ekskavatum'un neden olduğu kısıtlayıcı akciğer hastalığının Pektus deformitesinin derecesi (Bilgisayarlı Tomografi ile tespit edilen) ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Önemli asimetrisi olan vakalarda, Bilgisayarlı Tomografi yapılacak ameliyatı planlamada ve sağ ile sol göğüs kafesi arasındaki hacimsel asimetri hakkında çok değerli bilgi verir.

Pektus ekskavatumlu çoğu hastada belli oranda kaburgalarda gelişme geriliği (hipoplazi) vardır ve bu durum cerrahi ile düzeltilemez.

Ekokardiyografi

Kalbin fonksiyonları ve yapısı (morfoloji) Ekokardiyografi ile rahatlıkla incelenir. Pektus ekskavatumlu hastada hastanın eğer kalple ilgili belirgin bir şikayeti yoksa Ekokardiyografi mutlak şart değildir.

Diğer taraftan, eğer Marfan sendromundan şüpheleniliyorsa "aort damarının kökünde bir genişleme" (dilatasyon) var mı bunun tespiti için Eko yapılmalıdır. Bu vakalarda çocuk kardiyologu tarafından hasta muayene edilmelidir.

Pektus Ekskavatum / Kunduracı Göğsü'nde Diğer Testeler

Akciğer hacimleri, akciğerlerin havalanması (ventilasyon), ve egzersiz toleransı Akciğer Fonksiyon Testi laboratuvarında kolayca değerlendirilir (SFT- Solunum fonksiyon testi). Egzersiz cevabında olan anormallik stres egzersiz testi ile tespit edilir. Çoğu hastanın "stres SFT testi" anormaldir.

EKO (Ekokardiyografi), EKG (elektro kardiyografi- kalbin elektriksel aktivitesi), SFT (solunum fonksiyon testi), ve CBC ( tam kan sayımı) her zaman zorunlu değildir, ve hastanın hikayesi ve şikayetlerine göre çalışılabilir. SFT sonuçları solunum fonksiyonları ve rezervlerindeki hafif düşüklükleri de tespit edebilir.

Pektus Ekskavatum / Kunduracı Göğsü'nde Histolojik Bulgular

Etkilenmiş kaburga, kıkırdak ve iman tahtasının (sternum) histolojik incelemesinde tipik olan anormal bir bulgu yoktur, sadece deforme kaburgalarda anormal şekil görüntüsü mevcuttur.